τμήμα μαιευτικής

τμήμα μαιευτικής /
 
 Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Παρουσίαση Τμήματος

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λειτούργησε Σχολή Μαιών, το 1838 στο Κρατικό Μαιευτήριο Αθηνών. Από το 1904 και μετά, οι μαίες εκπαιδεύονταν στο Δημόσιο και Δημοτικό Μαιευτήριο. Από το 1973, η εκπαίδευση των Μαιών, γινόταν από το αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής ΣΕΥΠ του ΚΑΤΕΕ, καθώς και από 3 Σχολές Μαιών που είχαν ιδρυθεί παλαιότερα. Το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, λειτούργησε το 1983, με τον νόμο 1404/83. Το 1984, με το ΠΔ. 162/24-10-84, γίνεται η ένταξη των Σχολών Μαιών στο Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μετά την έκδοση του νόμου υπ’ αριθμ. 4521.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, η οποία θα διαμορφώνει επιστημονικά ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες γνώσεις, στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, στον τομέα της μαιευτικής, της γυναικολογίας και της νεογνολογίας.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος παρέχει στους φοιτητές του:

  • προσήκουσες γνώσεις των επιστημών, επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες των μαιών,
  • προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας,
  • λεπτομερή γνώση της βιολογικής λειτουργίας, της ανατομίας και της φυσιολογίας στον τομέα της μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεων μεταξύ της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του,
  • κλινικές δεξιότητες σε αναγνωρισμένα ιδρύματα υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού στη μαίευση και
  • προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση συναφών ειδικοτήτων στις επιστήμες υγείας.


Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργεί το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, αρχικά σε σύμπραξη και εν συνεχεία από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Στο Τμήμα λειτουργεί, επίσης, το αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» καθώς και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας», που προέκυψε ύστερα από τη γόνιμη συνεργασία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το Τμήμα Μαιευτικής.