Εκλογή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εκλογή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ο κ. Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής, επανεξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για δεύτερη τετραετία, με 9 ψήφους από τα 11 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (δυο λευκά).

Οι Αντιπρυτάνεις, οι οποίοι προτάθηκαν από τον κ. Παναγιώτη Καλδή καθώς και οι τομείς ευθύνης τους είναι οι ακόλουθοι:

• Πέτρος Καλαντώνης,
Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης

• Αριστείδης Παπαγρηγορίου,
Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων – Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Σταύρος Καμινάρης,
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

• Θεόδωρος Ξάνθος,
Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας

Η νέα θητεία του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστη- μίου Δυτικής Αττικής ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και έχει διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2027.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑ.Δ.Α.