τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής

τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής /
 
 Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αποτελεί την συνέχεια του ομότιτλου Τμήματος του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Το Τμήμα στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός συνδυασμού γνώσεων υψηλού επιπέδου, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα Ελληνικών και Διεθνών αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Στο σχεδιασμό του προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη οι επαγγελματικές ιδιαιτερότητες  της Ελληνικής πραγματικότητας με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να έχουν υψηλό βαθμό απορροφητικότητας από επιχειρήσεις και φορείς του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα, στο γνωστικό πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τον πολύ μεγάλο βαθμό ζήτησης του Τμήματος στις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών.

Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει:

  • στην παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
  • στην διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων της επιστήμης και των επιδράσεων αυτής στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
  • στην απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τους πτυχιούχους οι οποίες θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.
 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία  Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

  • Δημόσια Οικονομική και Πολιτική από το 2012-13
  • Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας από το 2018-19
  • Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία από το 2020-21

 

Ερευνητικά Εργαστήρια

Επίσης στο τμήμα λειτουργούν δύο θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια από το 2015

  • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και
  • Οικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης & Ανάπτυξης