Μήνυμα Προέδρου

Αλίνα Μπάρμπαρα Χυζ,
Καθηγήτρια

“Οι πτυχιούχοι του τμήματος είναι κατάλληλοι για τη στελέχωση των οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών”

Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες,

Το τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει μια μακρά διαδρομή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδρύθηκε αρχικά, πριν 35 χρόνια, ως τμήμα Λογιστικής στο πρώην ΤΕΙ Πειραιά και το 2012 μετεξελίχθηκε σε τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. To 2018 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας τη σημερινή του μορφή.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα στο γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στις αρχές της χρηματοοικονομικής λογιστικής, στην κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, την ελεγκτική και τη φορολογία. Το γνωστικό αντικείμενο της χρηματοοικονομικής αποσκοπεί στην απόκτηση από μέρους των φοιτητών εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, τη λειτουργία των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων και εν γένει των χρηματαγορών – κεφαλαιαγορών καθώς και της διεθνούς οικονομίας.

Οι σπουδές στο τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρουν στους αποφοίτους του επαγγελματικές διεξόδους και προοπτικές απασχόλησης στο αντικείμενο των σπουδών τους. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του τμήματος είναι κατάλληλοι για τη στελέχωση των οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, ή ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, το τμήμα παρέχει εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές, προσφέροντας τρία σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ παράλληλα από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διοργανώνει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. 

Εύχομαι καλή περιήγηση στον ιστότοπο του τμήματος μας,

Αλίνα Μπάρμπαρα Χυζ, Καθηγήτρια

Πρόεδρος τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής