Πρυτανικές Αρχές

Πρύτανης

Παναγιώτης Καλδής,
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Ιδρύματος

Αντιπρυτάνεις

Γραμματή Πάντζιου,
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών 

Ευσταθία Παπαγεωργίου,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 

Κλειώ Σγουροπούλου,
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών 

Ιωάννης Καλδέλλης,
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών