Ιδρυματικό Αποθετήριο “Πολυνόη”

Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (I.A.) «Πολυνόη» (“Polynoe”) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου η οποία δημιουργήθηκε με στόχο τη συγκέντρωση, την τεκμηρίωση και την προβολή της επιστημονικής παραγωγής του Ιδρύματος. 

Σε αυτό καταχωρίζονται με συστηματικό τρόπο, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική και τα διεθνή πρότυπα, τεκμήρια από το σύνολο της εκπαιδευτικής ερευνητικής αλλά και της διοικητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, καθώς και ειδικού τύπου συλλογές όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.  

Το υλικό αυτό είναι ταξινομημένο σε συλλογές ανά γνωστικό αντικείμενο ή θεματική κατηγορία και για κάθε περίπτωση υλικού δημιουργείται ψηφιακή καταχώριση με κατάλληλα περιγραφικά μεταδεδομένα, η οποία συνδέεται με το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο που έχει κατατεθεί. Στην πρώτη φάση λειτουργίας του Ι.Α. «Πολυνόη» κατατίθενται υποχρεωτικά οι πτυχιακές, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στην επόμενη φάση λειτουργίας του Ι.Α. θα πραγματοποιείται η  διαχείριση της ερευνητικής παραγωγής  της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος ήτοι, επιστημονικά άρθρα, μελέτες,  πατέντες κ.λπ.

Το σύνολο του καταχωρισμένου υλικού διατίθεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και το ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access), τις σχετικές άδειες χρήσης και τα ανοιχτά δεδομένα (Open Data). 

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και τα επιφορτισμένα με αυτό το ρόλο στελέχη της έχουν την ευθύνη της διαχείρισης της ψηφιακής συλλογής του Ι.Α. ήτοι, του ελέγχου, της αποδοχής των καταθέσεων και της εξασφάλισης της ακεραιότητας της συλλογής και της ισότιμης πρόσβασης σ’ αυτήν. 

Πολιτικές Διαχείρισης Ιδρυματικού Αποθετηρίου

Οδηγίες και Προαπαιτούμενα

Η εργασία για να αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πολυνόη» θα πρέπει:

 • να έχει ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του Επιβλέποντα καθηγητή μέσω του ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.
 • να έχει τις Ψηφιακές Υπογραφές του επιβλέποντα καθηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.
 • να είναι σε μορφή .pdf
 • να είναι ενσωματωμένα στο κύριο σώμα της εργασίας (στις αρχικές σελίδες):
  • το εξώφυλλο ή τα εξώφυλλα της εργασίας (σελίδα τίτλου),
  • στην επόμενη σελίδα τα ονόματα της Εξεταστικής Επιτροπής με τις ψηφιακές υπογραφές τους και
  • στη συνέχεια να περιλαμβάνεται η σχετική υπογεγραμμένη δήλωση συγγραφέα.


Προσοχή: να μην γίνεται επεξεργασία για κανένα λόγο στο .pdf της εργασίας, όταν έχουν μπει οι ψηφιακές υπογραφές των καθηγητών, επειδή ακυρώνονται.

 

Οδηγίες Κατάθεσης στο Ι.Α. “Πολυνόη” (pdf)

Υποδείγματα αρχικών σελίδων για τις προς ανάρτηση εργασίες

Αίτηση-Δήλωση συγγραφέα

Συχνές ερωτήσεις - FAQ

Ποιες εργασίες αναρτώνται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Πολυνόη”;

Στο νέο Ι.Α. αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι πτυχιακές/  διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές των φοιτητών που παρακολουθούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.


Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί η εργασία μου για να αναρτηθεί  στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Πολυνόη”;

Για να αναρτηθούν οι εργασίες στο Ι.Α. θα πρέπει:

 • να έχουν ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή μέσω του ειδικού λογισμικού (https://www.uniwa.gr/turnitin/) που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.
 • να φέρουν τις ψηφιακές υπογραφές του επιβλέποντα καθηγητή και των μελών της εξεταστικής επιτροπής.
 • να είναι σε μορφή .pdf
 • να είναι ενσωματωμένα στο κύριο σώμα της εργασίας (στις αρχικές σελίδες):
 • το εξώφυλλο ή τα εξώφυλλα της εργασίας (σελίδα ή σελίδες τίτλου),
 • στην επόμενη σελίδα οι ψηφιακές υπογραφές του επιβλέποντα καθηγητή και της εξεταστικής επιτροπής και
 • στη συνέχεια να περιλαμβάνεται η σχετική υπογεγραμμένη δήλωση συγγραφέα.

Παρακολουθώ το νέο Πρόγραμμα Σπουδών τμήματος του ΠΑΔΑ, αλλά η εργασία μου αξιολογήθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Πρέπει να την αναρτήσω στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Πολυνόη”;

Δικαίωμα, αλλά όχι ακαδημαϊκή υποχρέωση ανάρτησης των εργασιών τους στο Ι.Α. «Πολυνόη» έχουν και όσοι φοιτητές έχουν μεν αξιολογηθεί για την εργασία τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, αλλά συνεχίζουν να έχουν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Θα πρέπει όμως οι εργασίες τους να πληρούν όλες τις  προϋποθέσεις για να αναρτηθούν στο Ι.Α.  (βλ. ερώτηση 2) https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/ 


Είμαι απόφοιτος ΤΕΙ και θέλω να αναρτήσω την εργασία μου στο Ι.Α. Μπορώ;

Στο Ι.Α. “Πολυνόη” αναρτώνται εργασίες φοιτητών που παρακολουθούν τα νέα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου.


Είμαι απόφοιτος ΠΑΔΑ και θέλω να αναρτήσω την εργασία μου στο Ι.Α. Μπορώ;

Για να εισέλθετε στο Ι.Α. πρέπει να είστε πιστοποιημένος χρήστης (ενεργός φοιτητής). Συνεπώς, στο Ι.Α. αναρτώνται εργασίες φοιτητών του Πανεπιστημίου που δεν έχουν απωλέσει την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα λόγω αποφοίτησης.


Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα αρχικών σελίδων για τις προς ανάρτηση εργασίες;

Υπόδειγμα των αρχικών σελίδων για τις προς ανάρτηση εργασίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/


Ακολουθώ τον οδηγό για τη διαδικασία ανάρτησης της εργασίας μου και δεν μου επιτρέπεται να προχωρήσω στο επόμενο πεδίο αν δεν συμπληρώσω τη μετάφραση τίτλου. Πρέπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε το συγκεκριμένο πεδίο;

Για να αναρτηθεί η εργασία, το σχετικό πεδίο Μετάφραση Τίτλου είναι υποχρεωτικό και πρέπει να συμπληρώνεται οπωσδήποτε.


Μπορεί η Βιβλιοθήκη να τροποποιήσει το αρχείο .pdf της εργασίας μου;

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και τα επιφορτισμένα με αυτό το ρόλο στελέχη της έχουν την ευθύνη της διαχείρισης της ψηφιακής συλλογής του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, του ελέγχου, της αποδοχής των καταθέσεων και της εξασφάλισης της ακεραιότητάς της και της ισότιμης πρόσβασης σ’ αυτήν.
Εν ολίγοις, ελέγχεται η όλη διαδικασία της ανάρτησης και όχι το περιεχόμενο της εργασίας των φοιτητών, καθώς αυτός ο έλεγχος γίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Για ερωτήσεις σχετικά με θέματα ορθότητας περιεχομένου εργασιών παρακαλούμε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο καθηγητή σας ή στη Γραμματεία του Τμήματός σας.


Ολοκλήρωσα την αυτοαπόθεση της διπλωματικής μου εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Πολυνόη”. Πώς θα λάβω τη Βεβαίωση Κατάθεσης  Εργασίας που ζητείται από τη Γραμματεία του Τμήματός για την απόκτηση του τίτλου σπουδών μου;

Μόλις αναρτηθεί η εργασία σας στο Ι.Α., ενημερώνεστε στο Ιδρυματικό σας email (…@uniwa.gr) για τη δημοσίευσή της. Επιπλέον, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη Γραμματεία του Τμήματος που ανήκετε, το οποίο βεβαιώνει την κατάθεσή σας, ώστε το Τμήμα να προχωρήσει στην ανακήρυξη αποφοίτησής σας. Η βεβαίωση κατάθεσης αποτελεί υποχρεωτικό έγγραφο για την απόκτηση τίτλου σπουδών από τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες.


Εκτός από τη Βεβαίωση Κατάθεσης Εργασίας που θα αποσταλεί  αυτόματα στη Γραμματεία του Τμήματός μου, χρειάζεται να καταθέσω κάποιο άλλο έγγραφο;

Η Βεβαίωση Κατάθεσης Εργασίας αποστέλλεται με αυτοματοποιημένο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη Γραμματεία του Τμήματός σας. Τη Βεβαίωση Μη Οφειλής Βιβλίων την αιτείστε από τη Βιβλιοθήκη της Παν/πολης στην οποία ανήκετε (με email, τηλεφωνικώς ή δια ζώσης) ή την αιτείται η Γραμματεία σας για εσάς.


Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσω για να ζητήσω χρονικό αποκλεισμό της πρόσβασης στην εργασία μου; Για ποιο χρονικό διάστημα;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περίοδο αποκλεισμού πρόσβασης ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ορισθεί περίοδος αποκλεισμού από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης για τις πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες κατόπιν αιτήματος του φοιτητή, αιτιολόγησης και έγκρισης του επιβλέποντα καθηγητή.
 2. Για τις μεταπτυχιακές εργασίες η περίοδος αποκλεισμού είναι από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης. Για την ενεργοποίηση και ανανέωση της περιόδου αποκλεισμού για τις μεταπτυχιακές εργασίες απαιτείται επιστολή έγκρισης εκ μέρους του επιβλέποντα καθηγητή.
 3. Για τις διδακτορικές διατριβές επιτρέπεται η απαγόρευση πρόσβασης στο πλήρες κείμενο του τεκμηρίου για χρονικές περιόδους έως και τρία (3) έτη, κατά το πρότυπο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να ζητήσω χρονικό αποκλεισμό της πρόσβασης (embargo) στην εργασία μου;

Χρονικό αποκλεισμό της πρόσβασης (embargo) στην εργασία σας μπορείτε να ζητήσετε στις εξής περιπώσεις:

 1. Ο καταθέτης έχει υποβάλει μέρος του τεκμηρίου προς δημοσίευση σε επιστημονικά δημοσιεύματα (π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.
 2. Ο καταθέτης έχει υποβάλει μέρος του έργου του σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε περιπτώσεις πατέντας.
 3. Ο καταθέτης διαπραγματεύεται την εμπορική εκμετάλλευση μέρους του έργου.

Μπορώ να κάνω αυτοαπόθεση της εργασίας μου χωρίς ψηφιακές υπογραφές;

Όχι, καθώς οι εργασίες που δεν φέρουν ψηφιακές υπογραφές δεν αναρτώνται στο Ι.Α. Η εργασία σας θα ελεγχθεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και εφόσον οι ψηφιακές υπογραφές είναι ανύπαρκτες ή μη έγκυρες, η εργασία θα απορριφθεί. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της απόρριψης της εργασίας σας θα αποσταλεί στο Ιδρυματικό σας email (…@uniwa.gr) με την αντίστοιχη αιτιολόγηση.


Όταν ενσωματωθούν οι ψηφιακές υπογραφές των καθηγητών μου, μπορώ να κάνω αλλαγές στο αρχείο .pdf της εργασίας μου;

Δεν θα πρέπει να γίνεται καμία επεξεργασία για κανένα λόγο στο .pdf της εργασίας, όταν έχουν μπει οι ψηφιακές υπογραφές των καθηγητών, καθώς ακυρώνονται με αποτέλεσμα την απόρριψη ανάρτησης της εργασίας σας.  https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/


Έλαβα email για την απόρριψη της εργασίας μου, τι πρέπει να κάνω;

Στην περίπτωση απόρριψης λαμβάνετε στο ιδρυματικό σας email ενημερωτικό μήνυμα με τους λόγους της απόρριψης. Παρακαλούμε επιλύστε τα προβλήματα που επισημαίνονται. Η καταχώριση της εργασίας σας δεν έχει διαγραφεί και είναι προσβάσιμη από τη σελίδα “Υποβολές” στο μενού “Ο λογαριασμός μου” για να κάνετε τις κατάλληλες διορθώσεις. Για οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε στο .pdf της εργασίας θα πρέπει να ξαναβάλουν οι καθηγητές σας τις ψηφιακές υπογραφές τους για να είναι έγκυρες. Αν εξακολουθείτε να έχετε απορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με το προσωπικό της Bιβλιοθήκης της Πανεπιστημιούπολης που ανήκει το Τμήμα σας.


Ως επιβλέπων καθηγητής πτυχιακής/ διπλωματικής, μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, θα μπορούσα να αναρτήσω αντί του φοιτητή μου την εργασία του στο Ι.Α.;

Το λογισμικό του Ι.Α. “Πολυνόη” δίνει δικαιώματα αυτοαπόθεσης εργασίας στους φοιτητές που διαθέτουν ενεργό ακαδημαϊκό λογαριασμό και όχι στους καθηγητές.


Ως επιβλέπων καθηγητής ή/και μέλος εξεταστικής επιτροπής πτυχιακής/ διπλωματικής, μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, τι πρέπει να γνωρίζω για τις ψηφιακές υπογραφές που πρέπει να είναι ενσωματωμένες στο αρχείο της εργασίας των φοιτητών μου;

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το κείμενο της εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις ψηφιακές υπογραφές του επιβλέποντα καθηγητή και όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής μετά τη σελίδα τίτλου. Επίσης, ως επιβλέπων θα πρέπει να ελέγχετε τη δήλωση συγγραφέα για την περίπτωση που ο φοιτητής σας αιτείται χρονικό αποκλεισμό της πρόσβασης στην εργασία του (embargo). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογράψετε ψηφιακά στη δήλωση συγγραφέα δίπλα στην υπογραφή του φοιτητή. Με αυτόν τον τρόπο συναινείτε με το χρονικό περιορισμό  που επιθυμεί ο φοιτητής σας και ενημερώνεται το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ότι γνωρίζετε και συμφωνείτε με το παραπάνω embargo. Επισημαίνουμε ότι οι περιπτώσεις χρονικού αποκλεισμού της πρόσβασης είναι συγκεκριμένοι και περιγράφονται στις πολιτικές του Ι.Α. Πολιτικές Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής


Στη διδακτορική διατριβή θα πρέπει να υπογράφουν ψηφιακά και οι εφτά (7) καθηγητές-μέλη της επιτροπής;

Στη διδακτορική διατριβή δε χρειάζεται να υπογράφουν ψηφιακά και οι εφτά (7) καθηγητές-μέλη, αλλά μόνο τα τρία (3) μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. Υπάρχει Υπόδειγμα ψηφιακών υπογραφών διδακτορικής διατριβής στην ιστοσελίδα: https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/


Ποιος μπορεί να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή;

Το μόνιμο προσωπικό (εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό, κλπ.)  μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή τύπου Α (σε token) και οι φοιτητές καθώς και το έκτακτο προσωπικό (διοικητικό, εκπαιδευτικό, εργαστηριακό προσωπικό, κλπ.) μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή τύπου Β (μόνο software).
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.uniwa.gr/psifiaki-ypografi/


Η ψηφιακή υπογραφή μου δεν έχει χρονοσήμανση (timestamp). Τι πρέπει να κάνω;

Για να έχουν οι ψηφιακές υπογραφές χρονοσήμανση θα πρέπει οπωσδήποτε ο Η/Υ σας να έχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ψηφιακή υπογραφή. Επίσης θα πρέπει ή να υπογράφετε από υπολογιστή που είναι εντός του ΠΑΔΑ (συνδεδεμένος στο δίκτυο του ΠΑΔΑ)  ή αν είστε εκτός ΠΑΔΑ θα πρέπει να συνδεθείτε με το VPN (ακαδημαϊκή σύνδεση στο διαδίκτυο) πριν την υπογραφή σας. Για οποιοδήποτε θέμα ρυθμίσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία Ψηφιακής Υπογραφής. https://www.uniwa.gr/psifiaki-ypografi/


Σε περίπτωση που η ψηφιακή υπογραφή μου είναι άκυρη,  πώς εμφανίζεται αυτή στο έγγραφο;

Αν κάνετε κλικ στις Ιδιότητες (Properties) της Ψηφιακής σας Υπογραφής και δείτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μηνύματα, τότε η υπογραφή δεν είναι έγκυρη: Signing time is from the clock on the signer’s computer. Signature validity is Unknown. Error during signature verification. κλπ.


Αντιμετωπίζω πρόβλημα να βάλω την ψηφιακή μου υπογραφή. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

 Για οποιοδήποτε θέμα ρυθμίσεων και προβλημάτων με τις ψηφιακές υπογραφές σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία Ψηφιακής Υπογραφής στο email digisign@uniwa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα: https://www.uniwa.gr/psifiaki-ypografi/