ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το A.I. Innovation Hub του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απευθύνεται στους ερευνητές, τους φοιτητές και τις ΜΜΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον παρόντα ιστότοπο. Η λειτουργία του και η χρήση των υποδομών του διέπεται από τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στην ανάπτυξη και χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, προσωπικών δεδομένων και οιαδήποτε άλλη ειδικότερη διάταξη δύναται να εφαρμόζεται ανά περίπτωση και ανάλογα με τη χρήση των υποδομών και των αναπτυσσόμενων συστημάτων και εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι κάνουν χρήση των υποδομών και δυνατοτήτων του κόμβου δεσμεύονται ρητά ως προς τα ακόλουθα:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των πόρων και των υποδομών του A.I. Innovation Hub για την ανάπτυξη, θέση σε λειτουργία ή χρήση συστημάτων ΤΝ που:

  1. Χρησιμοποιούν τεχνικές οι οποίες απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός προσώπου υπερκεράζοντας το συνειδητό του, προκειμένου να στρεβλώσουν ουσιωδώς τη συμπεριφορά ενός προσώπου κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική βλάβη·
  2. Εκμεταλλεύονται οποιοδήποτε από τα τρωτά σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας τους, προκειμένου να στρεβλωθεί ουσιωδώς η συμπεριφορά προσώπου που ανήκει στην εν λόγω ομάδα κατά τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει στο εν λόγω πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο σωματική ή ψυχολογική βλάβη
  3. Αξιολογούν ή ταξινομούν την αξιοπιστία των φυσικών προσώπων για ορισμένο χρονικό διάστημα με βάση την κοινωνική τους συμπεριφορά ή τα γνωστά ή προβλεπόμενα προσωπικά χαρακτηριστικά τους ή χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, με κοινωνική βαθμολογία (social scoring) η οποία οδηγεί σε ένα ή σε αμφότερα από τα ακόλουθα:

i)επιζήμια ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων φυσικών προσώπων ή ολόκληρων ομάδων φυσικών προσώπων σε κοινωνικά πλαίσια τα οποία δεν σχετίζονται με το πλαίσιο στο οποίο παρήχθησαν ή συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα·

ii)επιζήμια ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων φυσικών προσώπων ή ολόκληρων ομάδων φυσικών προσώπων, η οποία είναι αδικαιολόγητη ή δυσανάλογη προς την κοινωνική συμπεριφορά τους ή τη σοβαρότητά της·

  1. Χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως βιομετρική ταυτοποίηση σε πραγματικό χρόνο σε δημόσια προσβάσιμους χώρους για σκοπούς επιβολής του νόμου, εκτός εάν ισχύουν νομοθετικά συγκεκριμένες εξαιρέσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποδειχθούν από τον χρήστη της υποδομής.

 

Επιπρόσθετα, απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών για την αποστολή μηνυμάτων και τη λήψη, δημοσίευση ή διανομή περιεχομένου:

  1. Το οποίο είναι ακατάλληλο, δυσφημιστικό, παράνομο ή άσεμνο.
  2. Το οποίο παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά) του Πανεπιστημίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
  3. Το οποία προωθεί πυραμίδες, αλυσιδωτές επιστολές ή ενοχλητικά μηνύματα ή διαφημίσεις.
  4. Το οποίο προωθεί ή/και παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή/και προωθεί τη φυσική βία ή/και ζημιά σε ομάδες ή άτομα.

ΣΥΝΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ – ΗΘΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η κακόβουλη χρήση των Υπηρεσιών για κάθε τύπου ηλεκτρονικές επιθέσεις που στοχεύουν στην παρεμπόδιση των ίδιων των Υπηρεσιών ή τρίτων, στην εκμετάλλευση ευπαθειών, στην παράνομη πρόσβαση σε συστήματα τρίτων και στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια στοχεύει στην παρεμπόδιση ή/και στη διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας ή των διακομιστών ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες, καθώς και η παράβλεψη των απαιτήσεων, των διαδικασιών, των πολιτικών ή των κανονισμών των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες.

Απαγορεύεται η παρεμπόδιση ή/και η δημιουργία δυσχέρειας άλλου χρήστη από την ορθή χρήση των Υπηρεσιών.

Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμών χρηστών μέσω αυτόματων μέσων ή χρησιμοποιώντας ψευδείς προφάσεις.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση ιομορφικού λογισμικού, «δούρειων ίππων» ή ελαττωματικού λογισμικού που στοχεύει στην εκμετάλλευση ευπαθειών με σκοπό ηλεκτρονικές επιθέσεις και παράνομη πρόσβαση σε συστήματα τρίτων.

Απαγορεύεται η χρήση εφαρμογών ρομπότ, αράχνης, αναζήτησης/ανάκτησης ιστοτόπου ή άλλης συσκευής για την ανάκτηση ή την εύρεση μέρους της υπηρεσίας ή για τη συλλογή πληροφοριών για χρήστες, για οποιονδήποτε μη επιτρεπτό σκοπό.

Απαγορεύονται οι επιθέσεις σάρωσης θυρών (Port Scanning), σάρωσης δικτύου (Network Scanning), άρνησης λειτουργίας (Denial of Service) και κατανεμημένης άρνησης λειτουργίας (Distributed Denial of Service).

Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας για την δημιουργία πλαστών ιστοσελίδων με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων ή συνθηματικών.

Απαγορεύεται η χρήση, προώθηση, υποβοήθηση ή πληροφόρηση τρίτων για χρήση της υπηρεσίας με παράνομο τρόπο ή με τρόπο που παραβιάζει τους όρους χρήσης.

Απαγορεύεται η δυσφήμηση, προσβολή, παρενόχληση, καταδίωξη, απειλή ή με άλλον τρόπο παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων (όπως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στη δημοσιότητα) τρίτων.

Απαγορεύεται η διατήρηση ενός open relay (mail ή proxy) server.

Απαγορεύεται η διατήρηση TOR EXIT NODE.

Απαγορεύεται η λειτουργία/διατήρηση οιουδήποτε διακομιστή παιγνίων (game server), εκτός εάν έχει δοθεί ειδική άδεια από την ομάδα διαχείρισης των Υπηρεσιών για τυχόν ερευνητικό/εκπαιδευτικό σκοπό.

Απαγορεύεται η διαγραφή οποιωνδήποτε ενδείξεων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στις Υπηρεσίες. Οι χρήστες οφείλουν να διαφυλάττουν τους κωδικούς πρόσβασής τους και να μην τους γνωστοποιούν σε τρίτους.

Οι χρήστες οφείλουν να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας, υποψία παραβίασης ή κατάχρηση των πόρων του Ιδρύματος ή των διαπιστευτηρίων πρόσβασης σε …………………..

Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν το ΠΑΔΑ για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης …………………..

Οι χρήστες οφείλουν να αναφέρουν ότι παραγόμενο αποτέλεσμα έγινε με χρήση των υποδομών του A.I. INNOVATION HUB του ΠΑΔΑ.

Οι απόψεις που εκφράζονται, ή τα κείμενα που δημοσιεύονται μέσω των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι σε καμία περίπτωση επίσημες απόψεις του ΠΑΔΑ ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το Πανεπιστήμιο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στην περίπτωση παραβίασης από τον χρήστη δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, το ΠΑΔΑ δε φέρει καμία ευθύνη, δε δύναται και δεν ελέγχει την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων. Κάθε χρήστης δεσμεύεται ότι είναι κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων και εγγυάται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ή τις άδειες ώστε η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου να μην παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι χρήστες δεσμεύονται ότι στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιήσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπαίδευση των συστημάτων που αναπτύσσουν, θα τα συλλέγουν νόμιμα και θα τηρούν αυστηρά την κείμενη νομοθεσία για την προστασία αυτών. Δεσμεύονται, επίσης, στη χρήση υψηλής ποιότητας δεδομένων ούτως ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα προκατάληψης και κακής λειτουργίας των παραγόμενων συστημάτων.

Το ΠΑΔΑ δύναται να συλλέγει γενικά στατιστικά στοιχεία κίνησης και αξιοποίησης των δικτυακών ή υπολογιστικών πόρων της υποδομής. Το ΠΑΔΑ δεν έχει άμεση πρόσβαση, δεν ενδιαφέρεται και δε θα συλλέγει ειδικά στατιστικά που αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες που φιλοξενούνται στις εικονικές μηχανές ή τους τελικούς χρήστες των φιλοξενούμενων υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που ενδεχομένως θα συλλέγονται μέσω των εκάστοτε υπηρεσιών θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εκάστοτε υπηρεσίας, τη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας της ή για ερευνητικούς σκοπούς και μπορεί να δημοσιευθούν ή να διατεθούν σε τρίτους, αφού πρώτα γίνει ανωνυμοποίηση ώστε να μην αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία των διαχειριστών ή/και των τελικών χρηστών της εκάστοτε υπηρεσίας . Το ΠΑΔΑ μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εικονικών μηχανών όταν αυτό απαιτηθεί από το νόμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ΠΑΔΑ δηλώνει ρητά ότι δεν έχει πρόσβαση και δεν οφείλει να ελέγξει τον τρόπο χρήσης, το περιεχόμενο  και τα δεδομένα που διακινούνται μέσω των υποδομών του Κόμβου, αποποιείται δε κάθε ευθύνη για ενδεχόμενη διακίνηση πάνω στο δίκτυό του, προϊόντων, υπηρεσιών ή μέσων των οποίων η κατοχή ή διακίνηση συνιστούν κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο αδίκημα. Εντούτοις στην περίπτωση που γίνει αντιληπτή μη σύννομη χρήση των υποδομών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή χρήση που αντίκειται στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη θα έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στις υποδομές του Κόμβου και παράλληλα επιφυλάσσεται όπως προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την άρση και παράλειψη στο μέλλον οιασδήποτε προσβολής δικαιώματος, εννόμου συμφέροντος καθώς και της φήμης του Πανεπιστημίου.

Το ΠΑΔΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε κατάχρηση, αυθαιρεσία, φθορά, απώλεια περιεχομένου και δεδομένων, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση ότι κάτι τέτοιο δε θα συμβεί και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί. Οι χρήστες των Υπηρεσιών οφείλουν να διατηρούν δικά τους αντίγραφα ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Το ΠΑΔΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτύχει μέγιστη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών, όμως σε καμία περίπτωση δεν παρέχει εγγυήσεις διαθεσιμότητας ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπόλογο ή/και υπεύθυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που οφείλονται σε απώλεια της υπηρεσίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή για απώλεια δεδομένων και περιεχομένου.

Το ΠΑΔΑ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία των Υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, μπορεί, αν απαιτηθεί, να παύσει την παροχή των υπηρεσιών ή και να τροποποιήσει κάποια χαρακτηριστικά της, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια. Η διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών σημαίνει αυτόματα τη διακοπή χρήσης της από τους χρήστες χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.